dijous, 23 de maig del 2013

Nou taller de poesia a l'Aula de Escritores


Aquests rostres tan feliços pertanyen a la darrera fornada d'alumnes del taller de poesia de l'Aula de Escritores. Voleu formar part de la nova?

En aquesta ocasió es tractaran de 8 sessions de dues hores, tant teòriques com pràctiques, amb un recital de fi de curs on els poetes novells seran apadrinats per poetes amb trajectòria. 

Les classes seran tots els dimecres del 29 de maig al 17 de juliol, de 18h a 20h a l'Aula de Escritores (C/Sant Lluís, 6, de Gràcia).

El curs complet són 135 euros (matrícula inclosa) i també hi ha opció de fer-ho per blocs d'un mes per 65 euros + matrícula.


     PROGRAMA TALLER DE POESIA

  ·   1ª Sessió:   Reflexions introductòries

-          ¿Què és la poesia? ¿Què és un poema ¿Què és un/a poeta?
-          ¿D’on sorgeix el poema?
-          ¿Com escrivim?
-          Conèixer, crear, corregir
-          El compromís i la passió

  ·    2ª Sessió: Reptes formals I: la mètrica
-          Rima assonant, rima consonant, formes mètriques, rima lliure…
-          Art menor i Art major
-          Tipus d’estrofa més comunes
-          Prosa poètica i poemes narratius

  ·    3ª Sessió: Reptes formals II: les figures retòriques
-          Metàfora, al·legoria, ironia, anàfora, al·literació, metonímia, oxímoron...
-          Usos, exemples i execució de les principals figures retòriques

  ·   4ª Sessió: Temes de la poesia I: el amor
-          Muses i… ¿musots?
-          Desig, amor i desamor
-          Poesia eròtica i poesia amorosa
-          Estimar/escriure altrament

·         ·   5ª Sessió: Temes de la poesia II: la mort
-          L’elegia i la tematització de la mort
-          La mort como a metàfora de l’existència
-          Poetitzar l’experiència de la pròpia mort
-          Poesia i holocaust
-          Vitalisme vs. mort
-          Record i melangia

  ·    6º Sessió: Temes de la poesia III: la reflexió metapoètica
-          Recursivitat
-          Tautologies
-          La concepció del poema
-          El poema i l’acte d’escriure
-          Poètiques
-          Lírica i pensament

  ·   7ª Sessió: Hibridacions
-          Poesia visual
-          Videopoemes
-          Poesia musicada
-          Poesia fonètica
-          Spoken Word i Poetry Slam
-          Exemples de  poesia y oralitat

·         ·   8ª Sessió: Tècniques i pràctica del recitat
-          To, ritme i musicalitat
-          Tècniques i recursos
-          La performance poètica
-          Preparació del recital de fi de curs amb els poemes produïts pels alumnes

   A totes les sessions es faran exercicis pràctics a classe i també se'n donaran per fer a casa, que es revisaran en la següent sessió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada